VDO สอนวาดการ์ตูนจากโครงร่างจิบิ ง่ายๆVDO นี้ประกอบไปด้วย

1. ภาพการ์ตูนจิบิ
- ไฟล์ภาพ PNG จำนวน 7 ภาพ No. 01,12,14,20,33,34,42

2. วีดีโอสอนวาดจากโครงร่างจิบิ

- แนะนำโครงร่างจิบิที่ควรรู้

- เตรียมเส้น ตัดเส้น ตัวการ์ตูน

- ลงสีการ์ตูนจิบิ

** หมายเหตุ สำหรับคนที่ยังไม่มี Set บรัชจิบิ หรือ ภาพการ์ตูนจิบิ สามารถซื้อได้ในราคา 350 บาท **

** วีดีโอนี้สอนวาดจากโครงร่างจิบิ ไม่ได้สอนวาดตั้งแต่เริ่มต้น **


#เหมาะสำหรับ

✔ เด็กตั้งแต่ อายุ 7 ปีขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่

✔ สำหรับคนที่วาดรูปเป็นอยู่แล้​ว

✔ สำหรับคนที่มี Set บรัชจิบิหรือภาพการ์ตูนจิบิ แล้วเท่านั้น


#อุปกรณ์ที่ใช้

✔ Set บรัชจิบิหรือภาพการ์ตูนจิบิ

✔ iPad อัพเดต iPadOS 14.4 ขึ้นไป + ปากกา

✔ แอพ Procreate

✔ หรืออุปกรณ์ที่คุณถนัด


#ไม่เหมาะสำหรับ

❌ คนที่ใช้เครื่องมือวาดรูปไม่ถนัด

❌ คนที่ไม่มี Set บรัชหรือการ์ตูนจิบิ


รายละเอียดค่าสมัคร

รายละเอียดค่าสมัคร